Mokinių priėmimas į sporto centrą

   BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre veikia dvi sporto šakos:

   • Plaukimas - olimpinė sporto šaka.
   • Plaukimas su pelekais – neolimpinė sporto šaka.

   Į pradinio rengimo (PR) grupes nuo spalio 1 d. priimami mokiniai:


   Plaukimas
   Plaukimas su pelekais
   Mergaitės
   nuo 7 iki 10 metų
   nuo 8 iki 11 metų
   Berniukai
   nuo 7 iki 10 metų
   nuo 8 iki 11 metų

   Mėnesinis mokestis - 10,00 Eur (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos mėn. 21 dienos sprendimas Nr.T2-190).

   Tėvai/globėjai, pageidaujantys, kad vaikas ugdytųsi „Gintaro“ sporto centre einamais metais nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 15 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 teikia centrui šiuos dokumentus:

   • prašymą pagal formą,

   • pažymą iš įstaigos, kurioje buvo ugdomas plaukimo ar plaukimo su pelekais sporto šakos, apie vaikui suteiktą galiojančią meistriškumo pakopą (MP);

   Mokiniams gali būti organizuojama atranka, gebėjimų patikrinimas, kurį atlieka grupės treneris.
   Treneriui atlikus gebėjimų patikrinimą ir sukomplektavus grupę, su priimtų vaikų tėvais/globėjais sudaroma ugdymo sutartis.
   Mokiniai į pradinio rengimo grupes priimami pagal prašymo pateikimo registracijos eilę. Jei norinčių mokytis yra daugiau nei Centras gali priimti, pirmumo teisę turi Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba besimokantys bendrojo ugdymo mokyklose Klaipėdos mieste.

   Priimami mokiniai su klausos, regėjimo, intelekto, judėjimo negalia.

   Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus. Apie papildomą mokinių priėmimą skelbiame internetiniame puslapyje naujienose. Į pradinio rengimo antrų metų ir aukštesnio meistriškumo grupes (meistriškumo ugdymo ir tobulinimo) priimami mokiniai, atitinkantys amžių (ar jaunesni) ir įvykdę kvalifikacinius reikalavimus (MP), patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.


   Į sporto centrą mokiniai priimami ir sutartis nutraukiama direktoriaus įsakymu.

   BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro mokinių priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas

   1. BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro atlyginimo už neformalųjį ugdymą mokėjimo tvarkos aprašas

   2. Prašymo dėl mokinio iš daugiavaikės šeimos atleidimo nuo atlyginimo mokėjimo forma.

   3. Prašymo dėl ugdymo sutarties nutraukimo forma.

   4. Prašymo dėl mokinio atleidimo nuo atlyginimo mokėjimo dėl ligos/traumos forma.