Asmens duomenų apsauga

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro informacijos saugos ir informacinių išteklių naudojimo taisyklės

 BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro pareigybių, įgaliotų tvarkyti asmens duomenis, sąrašas

 BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro asmens duomenų saugumo pažeidimų politika

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės